Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  พิธีรับมอบเข็ม โล่รางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาด ประจำปี 2560
  วันที่  29/01/2561
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน เข้าร่วมพิธีมอบเข็ม โล่รางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาด จำนวน 159 รางวัล ได้แก่ เข็มรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น จำนวน 10 รางวัล เข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด จำนวน 36 รางวัล โล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 96 รางวัล รางวัลวทัญญุตา จำนวน 2 รางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดไทย จำนวน 15 รางวัล งาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555