Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการอบรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
  วันที่  30/01/2561
 
 


รายละเอียด
วันที่ 26 มกราคม 2561
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับสำนักงานสถิติและบริษัทTOT
จัดกิจกรรม การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนดอกคำ ตำบลวิเชตนคร
โดยมี นายฉัตรชัยกษิดินทร ฉัตรสุมาลายา
ครูกศน.ตำบลเป็นวิทยากรแกนนำ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555