Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง
  วันที่  8/01/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แยกเป็น 5 ฐาน
1) การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช 2) การเผาถ่านจากเศษไม้ 3) การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
4) การปลูกพืชในขวดพลาสติกเหลือใช้(ไส้ตะเกียง)
5) ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ณ. กศน.อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555