Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอแนะโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ครั้งที่ 2
  วันที่  13/09/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 2 กันยายน 2564
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม, นางสาวปิยพร โกหลั่น, น.ส.ศศลักษณ์ อิสรารักษ์สกุล ข้าราชการครู พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอแนะโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ครั้งที่ 2 ในโครงการ: การพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติติพันธ์ลาหู่บ้านห้วยวาด ผ่านระบบ zoom meeting ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555