Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีมะนาวนอกฤดู
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า   
กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ถวายสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวันลูกเสือโลก   
การประชุม คณะทำงาน วางยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่ม
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Book Start
เปิดโลกการอ่านสำหรับเด็ก
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทยและกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านแม่จอก สร้างฝายชะลอน้ำ
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ศศช.ห้วยวาด สร้างฝายชะลอน้ำ
   
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
จัดอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ณ กศน.ตำบลแจ้ห่ม
   
อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   
กศน.อ.แจ้ห่ม ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   
มหกรรมกาดนัดจาวแจ้ห่มฮักการอ่าน   
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน   
เวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ   
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน   
[หน้าก่อน = 22]
กำลังแสดงหน้าที่ 23/33 [หน้าถัดไป = 24]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555