Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบ N-Net วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2561
ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 
กศน.อำเภแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560  
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 17 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลแจ้ห่ม ประเมินวัดระดับการรู้หนังสือ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ กศน.อำเภอปจ้ห่ม 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 สนใจสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และกศน.ตำบลแจ้ห่ม บ้านเชียงหมั้น หมู่ 3 
กำหนดสอบปลายภาค การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศน.อำเภออแจ้ห่ม เปิดรับสสมัคร นักศุกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.ตำบลแจ้ห่ม และกศน.ตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอแจ้ห่ม
กศน.อำเภอแจ้ห่ม กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 วันที่ 17-18 กันยายน 2559 สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการสอบ N-Net วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จะดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู็ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 13 มิถุนายน 2559
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 วันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัคร นักศึกษา กศน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 และสอบรายวิชาเลือก วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120