Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ 2561 วันที่ 28 มกราคม 2561  
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีม กศน.อำเภอแจ้ห่ม กับ กศน.อำเภอเมือง 
ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกิจกรรม แข่งและเชียร์กีฬา กศน.ลำปาง เกมส์ 61  
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ในวันที่ 11 มกราคม 2561 นี้ ณ บ้านหนังสือชุมชน(ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แจ้คอน2)  
กศนใตำบลทุ่งผึ้งรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
กศน. ตำบลทุ่งผึ้งขอเชิญชาวไทยร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชนโครงการบรรณสัญจร 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 ธันวาคม 2559 
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ วัดผาแดงหลวง
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ มีการสอบ N -NET ของทุกระดับชั้น ขอนักศึกษาทุกคนที่มีรายชื่อเข้าสอบ N-NET เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดในตารางนี้
ในวันที่ 9และ10 มกราคม 2559 นี้ ทางกศน.อำเภอแจ้ห่มและกศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมจัดค่ายลูกเสือ ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
ขอเชิญคณะครูกศน.นักศึกษาและประชาชน ร่วมทำกิจกรรมงานกีฬาสีกศน.ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ขบวนเริ่ม เวลา 8.00 น.
เชิญร่วม "หน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2558" ในวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 2558 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า หมู่5 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
งาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5"
รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120