Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ตำบลทุ่งผึ้ง 
พระเมรุมาศจำลองพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม 
กิจกรรมพระเมรุมาศจำลองพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม 
กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชา การทำอาหารว่าง ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น 
กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการย้อมผ้าดำ และการทำโบว์สีดำจากริบบิ้นผ้า พร้อมทั้งให้บริการประชาชนฟรีในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้สนใจ ในการทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม ในหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง การตรวจวิเคราะห์ดิน และการเพิ่มมูลค่าป่าด้วยเห็ด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งฮ้าง
ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559
 
เปิดศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทุ่งผึ้ง ณ กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 13 มิ.ย. 2559
  กศน. ตำบลทุ่งผึ้งขอเชิญชาวไทยร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชนโครงการบรรณสัญจร 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 ธันวาคม 2559

การส่งเสริมการอ่านในเขตพื้นที่ กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง
โครงการส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้พาบ้านทุ่งฮ้างไปศึกษาดูงานระบบโรงกรองน้ำ
กศน.แจ้ห่ม ประชาคมร่วมกับชุมชนบ้านแมจอกฟ้า
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120