Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่1-30เมษายน2561กศนตำบลวิเชตนครรับสมัครนักศึกษาสายสามัญทั้ง3ระดับภาคเรียนที่เชิญชวนมาสมัครได้ 
วันที่17-18 มีนาคม2561 มีการสอบปลายภาค2/2560 นักศึกษาสายสามัญทั้ง3ระดับ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลวิเชตนครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประเพณีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ มีกิจกรรมการถักที่รองครก กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมการทำวุ้นกะทิแฟนซี เชิญชวนมาทำกิจกรรมที่บูท กศน.ตำบลวิเชตนคร 
วันที่3ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลวิเชตนครจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผ้าขาวจึงขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลวิเชตนคร(วัดผ้าขาว) 
กศน.ตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่2/2560 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่1-31 ตุลาคม 2560 สนใจสมัครได้ที่กศน.ตำบลวิเชตนครและกศน.อำเภอแจ้ห่ม 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 1/2560 กับกศน. ตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ของกศน. ตำบลวิเชตนครเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายนจนถึง 30 เมษายน2560 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนกับกศน. ตำบลวิเชตนคร 
ในวันที่ 13 เมษายน 2560 กศน. ตำบลวิเชตนครร่วมกับอบต.วิเชตนครจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำตุงไส้หมูในงานประเพณีสงกรานต์ 2560 ณ อบต.วิเชตนครจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลวิเชตนครจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร มีกิจกรรมการทำโดนัทจิ๋ว ที่รองครก-รองเขียง การทำตุง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่14ธันวาคม2559กศน.วิเชตนครขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกศน.วิเชตนคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กศน. อำเภอแจ้ห่มจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559 ขอให้นักศึกษากศน. ตำบลวิเชตนครทุกคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้
กศน.ต.วิเชตนครเปิดสอนการย้อมผ้า,เสื้อสีดำและย้อมฟรีพร้อมแจกริบบิ้นสีดำฟรี!! ณ กศน.ตำบลวิเชตนคร(วัดผ้าขาว) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ในวันที่ 19 ตุลาคม2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
กศน.ต.วิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายภาคเรียนที่2/2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
วันที่ 17- 18 กันยายน 2559 ให้นักศึกษากศน. ตำบลวิเชตนครทุกระดับสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่8กันยายน2559กศน.อำเภอแจ้ห่มได้จัดงานวันกศน.และพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม กศน.ตำบลวิเชตนครขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันกศน.ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กศน. ตำบลวิเชตนครจะจัดอบรมหลักสูตรการใช้Digital Marketting ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ณ อบต.วิเชตนคร ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตามวันและเวลาดังกล่าว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120