*-* ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม แหล่งข้อมูลความรู้ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ *-*
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอแจ้ห่ม
นำโดยนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัว ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ จุดชมวิวบ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
ประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดฝึกการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์(สีดำ)  
29 สิงหาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน. พังโคน
กศน.อ.แจ้ห่ม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ การบริหารความเสี่ยง
เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแจ้ห่ม กศน. แจ้ห่ม
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ บรรณสัญจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
ส่งเสริมการอ่านภาคฤดูร้อน เพื่อก้าวสู่ลำปางนครแห่งการอ่าน ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2559 และร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 100,000.- บาท
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สกร.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย นางยาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาสกร.อำเภอแจ้ห่ม รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการภาค 15  
 
ข้าไปเยี่ยมพร้อมดำเนินกิจกรรมที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านหลุก ตำบลแจ้ห่ม 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมล้านนาการตัดตุงไส้หมู 
วันที่4เม.ย.61 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง 
วันที่ ๒๒ มีนาคม 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ กาดนัดศรีหลวง 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
        
   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแจ้ห่ม 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555