Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม คณะครูและบรรณารักษ์ นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ศศช.ห้วยวาดและกศน.ตำบลแม่สุก
  วันที่  16/11/2564
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00น. - 12.00 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วย น.ส.จิระวดี สมทรง ครูชำนาญการ น.ส.ศศลักษณ์ อิสรารักษ์สกุล ครูผู้ช่วย นายศรีวรรณ โกเฆม ครูอาสา นางพิกุล งามดี ครูศศช.ห้วยวาดและน.ส.เบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ศศช.ห้วยวาด
2.มอบขนม ไอศกรีม แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวาด
3.มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพ ณ ศศช.บ้านห้วยวาด
เวลา 13.00น. - 17.00น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วย น.ส.จิระวดี สมทรง ครูชำนาญการ น.ส.ศศลักษณ์ อิสรารักษ์สกุล ครูผู้ช่วย นายศรีวรรณ โกเฆม ครูอาสา นางพิกุล งามดี ครูศศช.ห้วยวาด นายฉัตรชัยกษิดินทร ฉัตรสุมาลยา ครู กศน.ตำบลแม่สุข และน.ส.เบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินกิจกรร ดังนี้
1.นิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลแม่สุก
2.ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ณ รพ.สต.บ้านกิ่ว และรพ.สต.บ้านทุ่งคา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555