ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแจ้ห่ม
 
 
 


        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
ระบบ MOE SAFETY CENTER
รายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติN-Net
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555