ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแจ้ห่ม
 
 
 


        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) งบประมาณ 2565 
รายงานผลการใช้ นวัตกรรมการเรียนรู้ KSN. MASTER Key Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-NET ภายใต้ Mixed Lifelong-Learning 
ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
  
  
  
  
admin  
  
  
 
 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555