Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแจ้ห่ม
 
 
 


        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม 
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีตานก๋วยสลากวัดเชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม 
มุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ
นายอานัน จันสุทธิวงค์ พนักงานบริการทั่วไป กศน.อำเภอแจ้ห่ม
 
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาชีวิต
ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอแจ้ห่ม
 
 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555