Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแจ้ห่ม
 
 
 


        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอแจ้ห่ม เรื่องงดให้บริการทะเบัยนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ 
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่มรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2562 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม หรือสนใจสอบถามได้ที่ 054-271555 (ในวันเวลาราชการ) 
กิจกรรม ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีตานก๋วยสลากวัดเชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม
มุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ
นายอานัน จันสุทธิวงค์ พนักงานบริการทั่วไป กศน.อำเภอแจ้ห่ม
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555