Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยนางสาวศศลักษณ์ อิสรารักษ์สกุล ข้าราชการครู, นางพิกุล งามดี ครู ศศช.บ้านห้วยวาด และนางสาววรรณิษา กันทา ครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ได้นำนักศึกษากศน.ตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมโครงการฝึกอมรมด้านอุบัติภัย แก่ผู้กครอง บุคลากรทางศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
   
วันที่ 28 มิถุนายน 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ได้มอบหมายให้คณะนิเทศภายใน ลงพื้นที่ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามผลการจัดกิจกรรม ให้คำชี้แนะ และให้กำลังใจแก่ วิทยากร ครูและผู้เรียนตามกิจกรรมโครงการต่างๆที่จัดขึ้น ตามแผนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 3
   
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-10.00 น.
สกร.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
   
วันที่ 21 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00-12.00 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ ครู กศน.ตำบลปงดอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
   
วันที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผอ.สกร. อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกร.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ตามกิจกรรมรถอ่านฉัน การทำข้าวเหนียวมะม่วง น้ำปั่นมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อสุขภาพ เพื่อให้เพื่อให้การบริการประชาชนเชิงรุก สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ บ้านวังสัก หมู่ที่10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม
มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มร่วมกับครู อาสาสมัคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “Delivery living library “
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม และนางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ ครู กศน.ตำบลปงดอน เข้าร่วมประชุม“โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมพื้นที่จังหวัดลำปาง   
วันที่ 14 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00-16.30 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผอ.สกร. อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกร.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 และรับชม งาน OPEN HOUSE และ พิธีเปิดป้าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางนาตยา นนทวงศ์ ผอ.สกร. อำเภอแจ้ห่ม ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ในการตรวจการประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566   
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สกร.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย นางยาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาสกร.อำเภอแจ้ห่ม รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการภาค 15
   
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.ตำบลแจ้ห่ม มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแจ้ห่ม ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. โดยมี ร.ต.เทพนคร ฟังอารมณ์ ประธานคณะกรรมการ ศส.ปชต.แจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.แจ้ห่ม นำรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งให้ความรู้เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ/การกาบัตรเลือกตั้ง ลักษณะบัตรดี บัตรเสีย ตามเขตชุมชน และเคาะประตูบ้าน
   
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ อำเภอแจ้ห่ม ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ)โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาฯศึกษาธิการ เป็นประธาน และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. ชี้แจงการขับเคลื่อนงาน กศน.ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ อำเภอแจ้ห่ม มอบหมายให้นางจิระวดี อินทร์แก้ว ครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยนางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อม ข้าราชการ ครู เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน.กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของนางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนากศน.อำเภอแจ้ห่ม ให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าใช้บริการ ปลอดภัย พร้อมเปิดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนในอำเภอแจ้ห่ม
   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555