Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ(รอบการประเมินครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)   
การสอบวัดผลสัมฤฺทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564
ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
   
โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ "2 เมษายน 2564 รักการอ่าน"   
"รวมพลังสตรีแจ้ห่ม ม่วนอกม่วนใจ๋ นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น"   
โครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพของผู้เรียน ให้แก่ผู้เรียน   
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือและงานกาชาด ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2564   
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี   
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
   
การประชุมประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม    
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM+C   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555