Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2565   
โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ เข้ารับการสัมมนาการปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   
จัดกิจกรรมโครงการขยายผลจิตอาสา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2565 "การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.9)"    
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ"โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่" ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ นำผู้เรียน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ฯบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด)   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูกศน.อ.แจ้ห่ม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ให้ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 17 ทุน เป็นเงินจำนวน 42,500 บาท    
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ    
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565   
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นิเทศสนามสอบระหว่างภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ zoom meeting ออนไลน์   
โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม มอบสิ่งของจำเป็นในการกักตัวของชาวบ้าน กลุ่มบ้านห้วยวาดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555