Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายชาญ จูดคำ นายอำเภอแจ้ห่ม เยี่ยม กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
โครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ   
โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะการทำงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"    
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคณะศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะครูแกนนำตัวแทนได้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ zoom meeting ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4 ร่วมกับ กสศ.หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564    
เวทีประชาคมและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ครั้งที่ 2   
โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรม"   
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอแนะโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ครั้งที่ 2    
โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอแนะโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ zoom   
การจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพญาคำลือ หลักสูตรภูมิปัญญาการจักสานก่องข้าวเมืองมาย และหลักสูตรอาชีพการปลูกกาแฟอาราบิก้าเลาสู    
โครงการเสริมสร้างอาชีพ
ฝ่าวิกฤตCOVID-19(ฝึกอาชีพระยะสั้น10วัน) การแปรรูปกาแฟบ้านเลาสู
   
โครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใยต้านภัยโควิด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร)    
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555