Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)   
13 มีนาคม ดร.นิรันดร์ จิวสันติการ มูลนิธิโยนก ได้เยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม   
วันที่ 8 มีนาคม 2561 กศนอำเภอแจ้ห่ม สู่ชาวตลาด   
วันที่ 6มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่บ้านหนังสือชุมชนบ้านสบฟ้า   
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สู่ชาวตลาด   
ประชุมกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย ประธานและเลขา ศส.ปชต.ทุกตำบล
   
โครงการอบรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับ กศน.อำเภองาว ทีม สีส้ม สังคมสีเขียว นำบุคลากรและนักศึกษา กศน.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ 2561   
พิธีรับมอบเข็ม โล่รางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาด ประจำปี 2560   
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย (Routine to Research:R2R) กศน.ตำบล 4 G:Good Teacher ด้วยการวิจัย กรณีศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
ส่งเสริมประเพณีปีใหม่มูเซอ (ลาหู่) ศศช.บ้านห้วยวาด   
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง กศน.อำเภอแจ้ห่มกับ กศน.เมืองลำปาง ในงานกีฬา กศน.เกมส์ 61   
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์ 61   
วันครูแห่งปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"   
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
วันเด็กแห่งชาติ 2561 กับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
   
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/33 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555