Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560   
ส่งเสริมการอ่านชาวตลาดตำบลแจ้ห่ม   
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560   
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลปงดอน   
ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุวัดศรีหลวง ปีที่ 1 ปีที่ 2   
เวทีสร้างความเข้าใจและวางแผนการพัฒนาที่ดินและระบบเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมลำปางเขต 3   
อำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน 13 พ.ย 2560 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
   
รางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 4 ปี 2558 ครั้งที่ 5 ปี 2559 และครั้งที่ 6 ปี 2560 จากสำนักงาน ปปช.   
งานมอบรางวัล NACC Awards 2017 ประจำปี 2560 พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.   
ขอแสดงความยินดี บ.ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) รับรางวัลองค์โปร่งใส ประจำปี 2560    
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลุ่มญาติศรีจักรวาลและคณะ กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมทำบุญห่มผ้าพระธาตุวัดผาแดงหลวงอำเภอแจ้ห่ม 10 พ.ย2560   
ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำคณะครูและบุคลากรเข้าเคารพศพครูลำดวน พงษ์นิกร   
[หน้าก่อน = 9]
กำลังแสดงหน้าที่ 10/33 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555