Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมโครงการ "ชุมชนร่วมใจ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต"   
กศน.ตำบลบ้านสา จัดกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ การเพาะเห็ดฟาง ณ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา   
การวิจัยสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ พื้นที่นำร่อง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัีดลำปาง   
การวิจัยสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ พื้นที่นำร่อง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัีดลำปาง   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำคณะครูบุคลากร ศึกษาดูงานการทำพืชสวน ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ จังหวัดตาก   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม 2559   
๒ เมษา “รักการอ่าน” ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยคณะกรรมการเข้าประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละตำบล ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล   
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 4 มีนาคม 2559    
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2559    
19 กุมภาพันธ์ 2559 กีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์ ปี 59    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมเรียนรู้ค่ายทักษะการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน   
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)   
[หน้าก่อน = 19]
กำลังแสดงหน้าที่ 20/35 [หน้าถัดไป = 21]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555