Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอนุบาลแจ่ห่ม   
การแข่งขันกีฬา ยุวชนคน กศน.60   
8 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทองค์กรด้านการศึกษา ในการประกวด "องค์กรห่วงใย ใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"

   
รับรางวัลรองชนะเลิศบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ บ้านสบฟ้า โดยคุณพรทิพย์ มีมานะ   
รับรางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต    
ค่ายอาสายุวกาชาด รุ่น 3911/ลป.106 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   
การประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2560   
22 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2560    
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและดูแล จากท่าน ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศจากสำนักงาน กศน.ลำปาง
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล   
8 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม   
รางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต    
ดำเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อ   
3 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้รับการพัฒนาบุคลากร ในการจัดทำข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติงานในระบบบริหารข้อมูล กศน.ตำบล DMIS 60    
"ไตรภาคี" สู่ "เมืองแห่งการเรียนรู้"   
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/33 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555