Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอแจ้ห่มนำโดยนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน พร้อมบุคลากร และนายชาญ จานแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน นำเสนองานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง   
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ร่วมการนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ศศช.บ้านห้วยปง ตำบลปงดอน กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ    
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้สมัครร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเกษตรปลอดภัย (GAP)ด้านพืช   
วันที่ 8-10 มิ.ย 2563 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำสื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์   
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน พร้อมด้วยนายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
3 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัว ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ จุดชมวิวบ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้ดำเนินการโครงการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร   
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   
โครงการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร   
โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง    
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ด้านส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ    
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์ไฟฟ้า บ้านปงดอน หมู่ 2 ตำบลปงดอน นำเสนอผลงานการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด   
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัท CS loxinfo (จำกัด)มหาชนและ ม.ราชภัฏลำปาง เยี่ยมติดตาม ความก้าวหน้า ประโยชน์
ที่้เกิดขึ้นกับชุมชน นักศึกษา กศน.
   
[หน้าก่อน = 5]
กำลังแสดงหน้าที่ 6/33 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555