Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอแจ้ห่ม   
บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าสำรวจความต้องการเร่งด่วน ในการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้แก่ชุมชนตำบลเมืองมาย   
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีตานก๋วยสลากวัดเชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม   
มุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ
นายอานัน จันสุทธิวงค์ พนักงานบริการทั่วไป กศน.อำเภอแจ้ห่ม
   
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาชีวิต
ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
   
โครงการพัฒนาบุคลากรทำสื่อการศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
การบันทึกเทปกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ   
ารตรวจประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
โครงการปลูกข้าวหอมพันธุ์ล้านนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชุมารี   
สนามสอบ N-NET ประจำภาคเรียน 1/2560   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปี 2560   
การติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี   
ประเมินโครงการ "องค์กร ห่วยใย ใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"   
โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
[หน้าก่อน = 12]
กำลังแสดงหน้าที่ 13/35 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555