Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.อำเภอแจ้ห่ม
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม“วันต้นไม้แห่งชาติ”
   
การถ่ายทำ VDO "การศึกษาไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง" ชุด 3-4    
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ครั้งที่ 1 งปม.2560
   
การประชุมคณะกรรม ศสปชต.ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม   
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รดนำ้ดำหัวปีใหม่เมือง   
สงเสริมประเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560   
“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”   
ส่งเสริมการอ่านกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอนุบาลแจ่ห่ม   
การแข่งขันกีฬา ยุวชนคน กศน.60   
8 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทองค์กรด้านการศึกษา ในการประกวด "องค์กรห่วงใย ใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"

   
รับรางวัลรองชนะเลิศบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ บ้านสบฟ้า โดยคุณพรทิพย์ มีมานะ   
รับรางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต    
ค่ายอาสายุวกาชาด รุ่น 3911/ลป.106 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   
การประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2560   
[หน้าก่อน = 15]
กำลังแสดงหน้าที่ 16/35 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555