Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ารตรวจประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
โครงการปลูกข้าวหอมพันธุ์ล้านนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชุมารี   
สนามสอบ N-NET ประจำภาคเรียน 1/2560   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปี 2560   
การติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี   
ประเมินโครงการ "องค์กร ห่วยใย ใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"   
โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
คำขวัญวันแม่ 2560
“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560
   
ส่งเสริมการตลาดและการขายสำหรับผู้พิการและผู้ดูแล    
งานสัปดาห์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมพิธีปลูกป่า-บวชป่า ตำบลแม่สุก   
”กศน. รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี”    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560   
การอบรมการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
บ้านหนังสือชุมชน..มีชีวิต บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ
   
[หน้าก่อน = 11]
กำลังแสดงหน้าที่ 12/33 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555