Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
การทำอาหารสัตว์โดยวิธีกิจกรรมเกษตรธรรมชาติ   
"เรียนรู้คู่กัน..สู่ความสุขที่ยั่งยืน ปี5"   
"กอดแม่ รักแม่ พากันอ่าน"

   
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการขยานพันธ์พืช สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ
   
กิจกรรมวัแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558   
วันที่ 21 ก.ค.2558
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำนักศึกษาร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
   
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองมายถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานกล่องข้าวให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจ   
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีมะนาวนอกฤดู
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า   
กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ถวายสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวันลูกเสือโลก   
การประชุม คณะทำงาน วางยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่ม
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Book Start
เปิดโลกการอ่านสำหรับเด็ก
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทยและกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านแม่จอก สร้างฝายชะลอน้ำ
   
[หน้าก่อน = 23]
กำลังแสดงหน้าที่ 24/35 [หน้าถัดไป = 25]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555