Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ร่วมโครงการสร้างคนดี ให้มีคุณธรรม   
สองรางวัล กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับภาคเหนือตอนบน ของนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม    
ค่ายอาสายุวกาชาด รุ่น 3371/ลป.91 ของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2559    
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านฮ่องลี่ ต.แจ้ห่ม    
พิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การจักสานลวดลายจากเส้นพลาสติก ให้กับชุมชนบ้านป่าแดด หมู่ 2 ตำบลแจ้ห่ม   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมใจลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559   
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
2 มิถุนายน 2559
   
เกียรติยศ ชาว กศน.
ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน"
   
กศน.ตำบลแม่สุก จัดกิจกรรมโครงการโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเพาะพันธ์กล้าไม้   
กศน.ตำบลปงดอน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
   
ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน"
ประจำปี 2558
   
การพนัน ในยุคเปลี่ยนผ่าน   
[หน้าก่อน = 18]
กำลังแสดงหน้าที่ 19/35 [หน้าถัดไป = 20]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555