Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผอ.สกร. อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกร.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ตามกิจกรรมรถอ่านฉัน การทำข้าวเหนียวมะม่วง น้ำปั่นมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อสุขภาพ เพื่อให้เพื่อให้การบริการประชาชนเชิงรุก สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ บ้านวังสัก หมู่ที่10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  วันที่  19/06/2566
 
 


รายละเอียด
วันที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผอ.สกร. อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกร.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555