Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) งบประมาณ 2565 
รายงานผลการใช้ นวัตกรรมการเรียนรู้ KSN. MASTER Key Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-NET ภายใต้ Mixed Lifelong-Learning 
ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ระบบ MOE SAFETY CENTER
รายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติN-Net
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
มาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
คู่มือ สู้โควิค 19 ไปด้วยกัน
📣 ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอแจ้ห่ม เรื่องงดให้บริการทะเบัยนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555