Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุมทบทวนมาตรฐานจากการประเมินภายในต้นสังกัด จากข้อเสนอแนะและการสรุปผล ด้วยวาจา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุม วันที่ 21 ต.ค.56
รายงานการประชุม วันที่ 14 ต.ค.56
รายงานการประชุม วันที่ 8 ต.ค. 56
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2556
กศน.แแจ้ห่ม รับสมัครผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน)
ประกาศผลสอบนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2556
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประกาศสอบราคาซื้อโดยวิธีพิเศษ
ประกาศกศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่องจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีพิเศษ
รับสมัครครูที่ปรึกษาตาม โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/5 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555