Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วย น.ส.จิระวดี สมทรง ครูชำนาญการ นายศรีวรรณ โกเฆม ครูอาสา น.ส.วรรณิษา กันทา ครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง และน.ส.เบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มดำเนินการนิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง
  วันที่  16/11/2564
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00น. - 17.00 น.
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วย น.ส.จิระวดี สมทรง ครูชำนาญการ นายศรีวรรณ โกเฆม ครูอาสา น.ส.วรรณิษา กันทา ครู กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง และน.ส.เบญจวรรณ ขาวงาม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มดำเนินการนิเทศติดตามและมอบกระเป๋าหนังสือให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555