Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  อบรมลูกเสือวิสามัญ (B.T.C.) 20-22/4/55
  วันที่  23/04/2555
 
 


รายละเอียด
    
กศน. อำเภอแจ้ห่ม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ( B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ทำพิธีเปิด วันที่ 20 ก.พ. 2555 โดยมีท่าน ผอ.อุบลรัตน์ ศรีตันดา ผอ.กศน.อ.แม่เมาะ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ขณะเข้าค่าย ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ ประวัติผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกแถว การเข้าฐานต่างๆ เช่น ฐานผูกเงื่อน ฐานการดูเข็มทิศ ฯ และได้ทำการปิดกองลูกเสือ วันที่ 22 ก.พ.2555
ประกาศิต หน้าขาว รายงาน
อดุลย์ มีมานะ ภาพ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555