Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  อบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอแจ้ห่ม
  วันที่  27/11/2555
 
 


รายละเอียด
    
ตัวแทนครู กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วย ในโครงการ การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านปรองดองสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าสา โดยที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มเป็นเจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ ในการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากท่านสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่มตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นันทรัตน์ ไขลำเมา ภาพ
ประกาศิต หน้าขาว รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555