Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 11 มิถุนายน 2558
จัดอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  วันที่  12/06/2558
 
 


รายละเอียด
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
จัดอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ณ กศน.ตำบลแจ้ห่ม
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555