Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัท CS loxinfo (จำกัด)มหาชนและ ม.ราชภัฏลำปาง เยี่ยมติดตาม ความก้าวหน้า ประโยชน์
ที่้เกิดขึ้นกับชุมชน นักศึกษา กศน.
  วันที่  8/01/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ตัวแทนบริษัท
CS loxinfo (จำกัด)มหาชนและ ม.ราชภัฏลำปาง เยี่ยมติดตาม ความก้าวหน้า ประโยชน์ที่้เกิดขึ้นกับชุมชน นักศึกษา กศน.ที่ได้รับการหนุนเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ณ พื้นที่ กศน.เมืองมาย กศน.ตำบลบ้านสา บ้านสาแพะ กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง บ้านทุ่งฮ้าง ต.ทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555