Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
  วันที่  26/06/2563
 
 


รายละเอียด
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำคณะกรรมการติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ (ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ นายสมโภช จันทรคำภู นางบุษบา มาลินีกุล)พร้อมด้วย นายสมชาย เด็ดขาด รอง ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง นางปาริชาติ ป้อมไธสง หัวหน้างานภาคีเครือข่าย ทุนนี้เป็นโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร บนพื้นที่สูงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การติดตามนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 3ราย บ้านเลาสู ของ ศศช.ห้วยปง ต.ปงดอน ซึ่งนักศึกษานำเงินทุนไปประกอบอาชีพ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงหมูดำ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555