Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ "2 เมษายน 2564 รักการอ่าน"
  วันที่  5/04/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการรับชมนิทรรศการประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการทำตุงไส้หมูฐานเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือฐานเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเล่าเรื่องจากภาพวาดฐานเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรมฐานเรียนรู้การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และฐานเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการสานใบมะพร้าว มีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอแจ้ห่ม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวรักการอ่าน และบ้านหนังสือชุมชน ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555