Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  การสอบวัดผลสัมฤฺทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564
ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
  วันที่  5/04/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 3 เมษายน 2564 นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาให้ความมือในการปฏิบัติตนเป็นผู้เข้าสอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ทั้งนี้ ได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555