Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคณะศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะครูแกนนำตัวแทนได้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ zoom meeting ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4 ร่วมกับ กสศ.หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564
  วันที่  13/09/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13:00 -19:00 น. นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคณะศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะครูแกนนำตัวแทนได้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ zoom meeting ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4 ร่วมกับ กสศ.หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564 รายละเอียดในการประชุมในวันนี้ มีดังนี้
1.คณะครูที่เข้าพื้นที่ในวันที่ 3 กันยายน 2564 รายงานการร่วมประชุมชี้แจงและการเก็บแบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
2.ทบทวนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโครงการถึงความเป็นไปได้หรือแม้แต่ความเหมาะสมรวมกัน
3.ได้มีการปรับแก้ไขในเรื่องของกิจกรรมในโครงการให้เหมาะสมมาขึ้น
4.ได้มีการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเต็ม
5.จะมีการสรุปส่งโครงการที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดนี้ขึ้นในแบบฟอร์มขอรับทุนฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ต่อไป
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555