Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรกศน.ด้านการพัฒนาและประเมินหลักสูตรรายวิชาเลือกของสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  วันที่  22/09/2564
 
 


รายละเอียด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกศน.ด้านการพัฒนาและประเมินหลักสูตรรายวิชาเลือกของสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โดยมี นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินหลักสูตรและการเขียนรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี ได้แก่ อ.อรวรรณ ฟังเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ, ครูรุ่งตะวัน ปวงสมุทร ครูผู้ช่วย จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ทั้งนี้ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากท่านเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง มาเยี่ยมเยืยนให้กำลังใจและชี้แนะเติมเต็ม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรรายวิชาการทำแอ๊บถั่วเน่า, รายวิชาการทำน้ำผัก และรายวิชาการทำน้ำปู๋ ที่ดี
ในการนี้ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ขออนุญาตน้อมนำคำวิพากษ์,คำวิเคราะห์,คำชี้แนะมาประยุกต์ ใช้ในการจัดทำหลักสูตร,ในการประเมินหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ อย่างมีคุณภาพต่อไป
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555