Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  พิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง หรือ (กสศ.)ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง มีจำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 20 คน
  วันที่  22/09/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 21 กันยายน 2564
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง หรือ (กสศ.)ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง มีจำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 20 คน
ทั้งนี้ก่อนได้รับทุนฯ ได้มีการประสานสำรวจความต้องการในการจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นต่างๆตามความต้องการของผู้เรียนแล้ว และนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดนั้น จะได้รับการติดตามช่วยเหลือรายบุคคลโดยครูประจำกลุ่มหลังการได้รับทุนการศึกษาที่บ้านนักศึกษาอีก จำนวน 2 ครั้ง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555