Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นางนาตยา นนทวงศ์ พร้อมด้วย ครูนิเทศก์ ครูศศช. บ้านแม่ก๋า ได้จัดกิจกรรมมอบแทงค์น้ำและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพของชาวบ้านร่วมกับกับภาคีเครือข่าย
  วันที่  16/11/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 7 พ.ย. 2564
นางนาตยา นนทวงศ์ พร้อมด้วย ครูนิเทศก์ ครูศศช. บ้านแม่ก๋า ได้จัดกิจกรรมมอบแทงค์น้ำและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพของชาวบ้านร่วมกับกับภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.สมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ 2.ชมรมผู้สื่อข่าวภาคเหนือ 3.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
4.ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ จ.ลำปาง
5.ชมรมออฟโรดลุ่มน้ำวังจ.ลำปาง
6.โรงบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านนางาม
7.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง
8.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ลำปาง
9.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง
10.ค่ายประตูฝา
11.บริษัท น้ำมัน PT จำกัด และ12.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองมาย
โดยมี นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในการมอบสิ่งของให้แก่ประชาชนบ้านแม่ก๋า ในครั้งนี้
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555