Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ"โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่" ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่
  วันที่  21/03/2565
 
 


รายละเอียด
เวทีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ออกแบบโรงเรือน)
🐓🐔🐓🐔🐓🐔🐓🐔🐓🐔
วันที่ 17 มีนาคม 2565
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ"โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่" ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่ ได้แก่ อ.นิรันดร จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง และมีวิทยากรผู้ช่วยภาคีเครือข่าย นำผู้เรียน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงไกฯ จัดเวทีการออกแบบโรงเรือน>ไปสู่การปฏิบัติจริง
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ/นิเทศ/เยี่ยมเยียนให้ขวัญและกำลังใจ ณ บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555