Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  จัดกิจกรรมโครงการขยายผลจิตอาสา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2565 "การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.9)"
  วันที่  6/04/2565
 
 


รายละเอียด
วันที่ 30 มีนาคม 2565
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้มอบหมายให้ คณะครูตามคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการขยายผลจิตอาสา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2565 "การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.9)" ในโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ผ่านการคัดเลือกแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันกศน.ภาคเหนือ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555