Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ อำเภอแจ้ห่ม ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ)โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาฯศึกษาธิการ เป็นประธาน และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. ชี้แจงการขับเคลื่อนงาน กศน.ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่  9/05/2566
 
 


รายละเอียด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ อำเภอแจ้ห่ม ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ)โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาฯศึกษาธิการ เป็นประธาน และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. ชี้แจงการขับเคลื่อนงาน กศน.ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555