Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.ตำบลแจ้ห่ม มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแจ้ห่ม ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. โดยมี ร.ต.เทพนคร ฟังอารมณ์ ประธานคณะกรรมการ ศส.ปชต.แจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.แจ้ห่ม นำรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งให้ความรู้เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ/การกาบัตรเลือกตั้ง ลักษณะบัตรดี บัตรเสีย ตามเขตชุมชน และเคาะประตูบ้าน
  วันที่  9/05/2566
 
 


รายละเอียด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.ตำบลแจ้ห่ม มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแจ้ห่ม ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. โดยมี ร.ต.เทพนคร ฟังอารมณ์ ประธานคณะกรรมการ ศส.ปชต.แจ้ห่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.แจ้ห่ม นำรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งให้ความรู้เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ/การกาบัตรเลือกตั้ง ลักษณะบัตรดี บัตรเสีย ตามเขตชุมชน และเคาะประตูบ้าน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555