Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ DIYวันที่ 17 ก.ค. 2563
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

  วันที่  24/09/2563
 
 


รายละเอียด
    
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ DIYวันที่ 17 ก.ค. 2563
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120