Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านสา เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอบคุณยิ่งค่ะ...อัพเดท 10 ธ.ค.2560
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


กลุ่มน้ำพริกบ้านสา รับผลิตน้ำพริกลาบประกอบอาหารตามเทศกาลต่างๆ ทั้งปลีกและส่ง น้ำพริกน้ำย้อย น้ำพริกข่า น้ำพริกตาแดง สนใจติดต่อ 083-5689679
 
ครูวรภัทธ ตัวละมูลร่วมกิจกรรมประเมินหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน   
20 กพ.2562จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับกศนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง 
22 กพ.2562 กศน.อำเภอแจ้ห่มกลุ่มWe Market, GREEN Market.และสินค้ารอบชุมชน ต.บ้านสา ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางได้มาร่วมกิจกรรมในงาน"รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที 
15 กพ.2562งานกีฬาสีกศน.เกมส์ 
19 กพ.2562แม่สังเวียนเชิญชวนผู้ที่มาหาเสียงสส.อ่านหนังสือที่ย้านหนังสือชุมชนบ้านสาแพะม3ตำบลบ้านสาจังหวัดลำปางคะ 

 
10-12 ธ.ค.61นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เข้ารายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลำปาง ปี งปม.2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561  
7ธ.ค.61กศน.ตำบลบ้านสา ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับบริษัท PEPSICO ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิตคนในชุมชน 
7 ธ.ค.61 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบ้านสา ประชุมประจำปีงบประมาณ 2562  
6 ธ.ค.61 กศน.ตำบลบ้านสา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย"รถอ่านฉัน"ชาวตลาด 
6 ธ.ค.61 ครู กศน.ตำบลบ้านสา จัดการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่!!ภาคเรียนที่2/2560
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558
17 ธันวาคม 2558 ประชุมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม
เรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เชิญชวนให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เช้าสอบตามตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120