Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านสา เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอบคุณยิ่งค่ะ...อัพเดท 25 ม.ค.2564
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


กลุ่มน้ำพริกบ้านสา รับผลิตน้ำพริกลาบประกอบอาหารตามเทศกาลต่างๆ ทั้งปลีกและส่ง น้ำพริกน้ำย้อย น้ำพริกข่า น้ำพริกตาแดง สนใจติดต่อ 083-5689679
 
โครการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
2/03/2564
 
กิจกรรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์และเย็บหน้ากากอนามัย 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ DIYวันที่ 17 ก.ค. 2563
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
งานการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอาชีพ
หลักสูตรการแต่งหน้าและทำผม จำนวน 35 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม ถึง 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านสา
หลักสูตรดิจิทัล (Digital Literacy) 9 module
และหลักสูตรการค้าออนไลน์โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หลักสูตรดิจิทัล (Digital Literacy) 9 module วันที่ 23-24 ก.ค. 2563
หลักสูตรการค้าออนไลน์โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 25-26 ก.ค. 2563
ณ บ้านสวนลุงแก้ว หมู่ 4 ตำบลบ้านสา
 

 
10-12 ธ.ค.61นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เข้ารายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลำปาง ปี งปม.2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561  
7ธ.ค.61กศน.ตำบลบ้านสา ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับบริษัท PEPSICO ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิตคนในชุมชน 
7 ธ.ค.61 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบ้านสา ประชุมประจำปีงบประมาณ 2562  
6 ธ.ค.61 กศน.ตำบลบ้านสา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย"รถอ่านฉัน"ชาวตลาด 
6 ธ.ค.61 ครู กศน.ตำบลบ้านสา จัดการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่!!ภาคเรียนที่2/2560
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558
17 ธันวาคม 2558 ประชุมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม
เรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เชิญชวนให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เช้าสอบตามตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 


  
  
  
admin  
  
  
  
  
  
ติดตามความคืบหน้า  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120