Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

10-12 ธ.ค.61นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เข้ารายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลำปาง ปี งปม.2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561  
7ธ.ค.61กศน.ตำบลบ้านสา ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับบริษัท PEPSICO ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิตคนในชุมชน 
7 ธ.ค.61 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบ้านสา ประชุมประจำปีงบประมาณ 2562  
6 ธ.ค.61 กศน.ตำบลบ้านสา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย"รถอ่านฉัน"ชาวตลาด 
6 ธ.ค.61 ครู กศน.ตำบลบ้านสา จัดการเรียนการสอน  
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่!!ภาคเรียนที่2/2560 
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558
17 ธันวาคม 2558 ประชุมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม
เรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เชิญชวนให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เช้าสอบตามตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอ แจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปีการศึกษา 2/2557
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2557
สอบเทียบระดับ "เทียบการศึกษาสูงสุดขั้นพื้นฐาน"
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตั้งแต่บัดดนี้ -วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และปฐมนิเทศนักศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120