Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  6 ธ.ค.61 ครู กศน.ตำบลบ้านสา จัดการเรียนการสอน
  วันที่  25/12/2561
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลบ้านสา จัดการเรียนการสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้เรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม เลือกหัวข้อ ศึกษาและสรุปรวบยอดความเป็นแผนที่ความคิด มานำเสนอ อาทิตย์หน้าให้ผู้เรียนทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาพูดคุยกัน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120