Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  10-12 ธ.ค.61นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เข้ารายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลำปาง ปี งปม.2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561
  วันที่  25/12/2561
 
 


รายละเอียด
10-12 ธ.ค.61นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสส เข้ารายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลำปาง ปี งปม.2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนิรภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120