Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตั้งแต่บัดดนี้ -วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

  วันที่  6/05/2557
 
 


รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตั้งแต่บัดดนี้ -วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ณ กศนตำบลบ้านสา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120