Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  เรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เชิญชวนให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เช้าสอบตามตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  วันที่  17/09/2558
 
 


รายละเอียด
เรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เชิญชวนให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เช้าสอบตามตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว และให้เข้าสอบก่อนเวลาเพื่อตรวจเฃ็ครายชื่่ิอของต้วเอง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120