Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปีการศึกษา 2/2557
  วันที่  14/10/2557
 
 


รายละเอียด
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านสา กศน.อำเภอแจ้ห่ม โทร 054-271555
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120